Задължителна информация за услугите предоставяни от ДГ № 51 „Щурче“

  1. Издаване на удостоверение
  2. Издаване на дубликат на удостоверение

Архив