Защита на личните данни на ДГ 51 „Щурче“ съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни