В ДГ № 51 „ЩУРЧЕ“ за децата се грижат компетентни учители с квалификация, отговаряща на Европейските изисквания и потребности, медицински сестри с висок професионален опит и отговорни помощник-възпитатели:

Директор

Светла Петрова

Заместник Директор

Бистра Кадиева – Гочева

Психолог

Галина Дилчева

Ресурсен учител

Мария Лазарова

Логопед

Кремена Петкова

Учител по музика

Мариета Йорданова

Главен учител

Елена Сандева

Старши учители

Ани Живкова

Василка Благоева

Даниела Кръстева

Веселина Бучукова-Стойкова

Елизабет Крумова

Марияна Кирилова

Мюжгян Халилова

Надежда Петрова

Павлина Шалганова

Севдалина Ангелова

Учители

Боряна Лукова

Веселка Антонова

Деяна Илиева

Даниела Йорданова

Ива Думова-Мишева

Илонка Илиева

Соня Николова-Александрова

Медицинска сестра в здравен кабинет

Христина Димитрова

Медицински сестри в яслени групи

Гинка Иванова

Даниела Иванова

Йорданка Бачева

Искра Маркова

Мариана Кирова

Станка Колева

Фанка Дойчинова

Пом. възпитатели

Аксиния Иванова

Валерия Радева

Ванина Георгиева-Захариева

Виктория Шалганова

Камелия Сарафска

Елизабет Лефтерова

Зарухи Каспарян

Звезделина Борисова

Катерина Димитрова

Красимира Борисова

Лиляна Ковачева

Нели Нешева

Петя Тодорова

Радослава Ризова

Сийка Димитрова

Работник поддръжка

Борислав Борисов

Домакин

Любомира Данова

ЗАС

Селвина Хаджиева

Счетоводител

Ирина Илиева

Кухня

Светлана Йоневска – готвач

Атанаска Йосифова – работник кухня

Агнеса Спасова – работник кухня