В ДГ № 51 „ЩУРЧЕ“ за децата се грижат компетентни учители с квалификация, отговаряща на Европейските изисквания и потребности, медицински сестри с висок професионален опит и отговорни помощник-възпитатели:

Директор

Светла Петрова

Заместник Директор

Бистра Кадиева – Гочева

Психолог

Галина Генова

Ресурсен учител

Мария Лазарова

Логопед

Кремена Петкова

Учител по музика

Мариета Йорданова

Главен учител

Елена Сандева

Старши учители

Ани Живкова

Василка Благоева

Даниела Кръстева

Веселина Бучукова-Стойкова

Даниела Кръстева

Елизабет Крумова

Илонка Илиева

Марияна Кирилова

Мюжгян Халилова

Надежда Петрова

Севдалина Ангелова

Учители

Веселина Ивайлова

Веселка Антонова

Виктория Шалганова

Даниела Йорданова

Деяна Илиева

Соня Николова-Александрова

Христина Кръстева

Медицинска сестра в здравен кабинет

Христина Димитрова

Медицински сестри в яслени групи

Венета Тодорова

Гинка Иванова

Искра Маркова

Йорданка Бачева

Станка Колева

Фанка Дойчинова

Пом. възпитатели

Аксиния Иванова

Валерия Радева

Ванина Георгиева – Захариева

Габриела Георгиева

Елизабет Лефтерова

Зарухи Каспарян

Звезделина Борисова

Илиана Нацева

Камелия Сарафска

Катерина Димитрова

Красимира Борисова

Лиляна Ковачева

Петя Тодорова

Радослава Ризова

Радостина Динова

Работник поддръжка

Борислав Борисов

Домакин

Любомира Данова

ЗАС

Селвина Хаджиева

Счетоводител

Ирина Илиева

Кухня

Марийка Хистоскова – готвач

Атанаска Йосифова – пом. готвач

Агнеса Спасова – работник кухня