img

В ДГ № 51 „ЩУРЧЕ“ за децата се грижат компетентни учители с квалификация, отговаряща на Европейските изисквания и потребности, медицински сестри с висок професионален опит и отговорни помощник-възпитатели:

Директор

Светла Петрова

Психолог

Галина Дилчева

Ресурсен учител

Мария Лазарова

Логопед

Кремена Петкова

Учител по музика

Мариета Йорданова

Главен учител

Елена Сандева

Старши учители

Алтънка Боянова

Ани Живкова

Бистра Гочева

Василка Благоева

Вероника Мойсеева

Елизабет Крумова

Марияна Кирилова

Мюжгян Халилова

Павлина Шалганова

Светла Велинова

Севдалина Ангелова

Юлия Бакърджиева

Учители

Веселка Антонова

Веселина Стойкова

Даниела Иванова

Даниела Йорданова

Даниела Кръстева

Илонка Илиева

Медицинска сестра в здравен кабинет

Христина Димитрова

Медицински сестри в яслени групи

Гинка Иванова

Елка Стойчкова

Йорданка Бачева

Пепа Трифонова

Станка Колева

Фанка Дойчинова

Пом. възпитатели

Валерия Радева

Габриела Георгиева

Гергана Рангелова

Григорка Иванова

Елизабет Лефтерова

Зарухи Каспарян

Катерина Димитрова

Красимира Борисова

Лиляна Ковачева

Нели Нешева

Петя Тодорова

Радослава Ризова

Сийка Димитрова

Соня Александрова

Работник поддръжка

Борислав Борисов

Домакин

Любомира Данова

ЗАС

Селвина Хаджиева

Счетоводител

Ирина Илиева

Кухня

Марийка Христоскова – готвач

Светлана Йоневска – пом.готвач

Виктория Шалганова – работник кухня

Агнеса Спасова – работник кухня