Храненето на децата е съобразено с наредбите на МЗ за здравословно хранене  от 0 – 3 и от 3 – 7 години. Храната се приготвя изцяло в кухня-майка, намираща се в детската градина. Седмичното меню се изготвя от медицински специалист, готвач и домакин. Родителите имат ежедневен достъп до него.

С цел обогатяване менюто с плодове, мляко и млечни продукти, необходими за  здравето и развитието на децата, детската градина участва в схема „Училищен плод и училищно мляко“.