Христина Габровска

Петя Грозданова – представител на финансиращия орган

Виктория Янкова – представител на родителите

Николай Илиев – представител на родителите

Полина Борисова – представител на родителите

Атлаза Василева – представител на финансиращия орган

Лидия Златкова – Ристова – представител на родителите

Владислава Кръстева – представител на родителите

Благовеста Маринова – представител на родителите


Дейност на обществения съвет: