img

Приемът в ДГ № 51 „Щурче“ се извършва съгласно Наредба за прием на децата в общински детски градини и в подготвителни групи в общински училища на територията на Столична община в сила от 19.03.2018 г.

За повече информация моля посетете страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения.