ДГ № 51 „Щурче” разполага с просторни слънчеви занимални и спални помещения, уютно обзаведени и издържани в съвременен стил.

Сградата на ДГ №51 „Щурче” е реновирана. Групите са обзаведени според възрастовите особености на децата и са оборудване със съвременна интерактивна техника за осъществяване на качествен възпитателно-образователен  процес.

Детската градина разполага с:

  • Просторни и слънчеви занимални и спални помещения
  • Плувен басейн
  • Музикален салон със сцена и озвучителна техника
  • Два физкултурни салона
  • Кабинет по английски език
  • Кабинет за приложни изкуства
  • Кабинети на логопед, психолог и ресурсен учител
  • БДП площадка
  • площадки за игра за всяка група с пясъчник, нови катерушки от висококачествени и безвредни за децата материали, пейки
  • просторен двор с добре поддържани карета със зеленина – дървета, храсти, трева и цветя