ДГ № 51 „Щурче” разполага с просторни слънчеви занимални и спални помещения, уютно обзаведени и издържани в съвременен стил.

Сградата на ДГ №51 „Щурче” е реновирана. Групите са обзаведени според възрастовите особености на децата и са оборудване със съвременна интерактивна техника за осъществяване на качествен възпитателно-образователен  процес.

Детската градина разполага с:

 • Просторни и слънчеви занимални и спални помещения
 • Плувен басейн
 • Музикален салон със сцена и озвучителна техника
 • Два физкултурни салона
 • Кабинет по английски език
 • Кабинет за приложни изкуства
 • Кабинети на логопед, психолог и ресурсен учител
 • БДП площадка
 • Площадки за игра за всяка група с пясъчник, нови катерушки от висококачествени и безвредни за децата материали, пейки
 • Просторен двор с добре поддържани карета със зеленина – дървета, храсти, трева и цветя
 • Кабинет по БДП
 • Сензорна стая
 • Психомоторна стая