Пилотен проект на Столична община „Хей ръчички“

Спечелили конкурса за ДОД

Конкурс за допълнителни образователни дейности

Информация за бежанци от Украйна, родители на деца в предучилищна възраст

Участие в Проект “ Подкрепа за приобщаващо образование“

Спечелили конкурса по ДОД

Конкурс за допълнителни образователни дейности

Участие в проект

Възможност за плащане таксата за детска градина чрез ePay