Пилотен проект на Столична община „Хей ръчички“

Пилотен проект на Столична община „Хей ръчички“

Столична община и Фондация „Развитие и Интеграция“ представят пилотен проект „Хей, ръчички“.
Проектът включва ежемесечни образователни посещения на глухи актьори от театът „Мим-
Арт“ към сдружение „Тишина“ и лецензиран жестов преводач с педагогически профил в 14
детски градини в рамките на 7 месеца от декември до юни.
Пилотният проект „Хей ръчички“ е с цел подпомагане процеса на приобщаване на глухите
деца към обществото, чрез осъществяване на мероприятия в детски градини на територията на
Столична община за приемане на глухите хора като равнопоставена част от обществото и
постигане на естествено и пълноценно общуване, чрез жестов език.
Вярваме и се надяваме, че проектът ще бъде полезен за глухите дечица, които да знаят, че
обществото ни е съпричастно към техния живот, а чуващите дечица да могат да общуват със
своите глухи родители и приятели с позитивност и уважителност.