Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на детската градина. Общественият съвет към ДГ № 51 „Щурче“ е учреден на 14.12.2016 г., а негови членове са:

Председател

Полина Михова – родител

Членове

Бранимира Начева – родител

Владимир Богев – родител

Диляна Вълкова – родител

Елвира Дръндова – представител на финансиращия орган

Резервни членове

Анна Терезова – родител

Виолета Петрова – родител