Уважаеми съграждани, по инициатива на детските градини на територията на район „Илинден“ стартира кампания за набиране на средства и материали в подкрепа на пострадалите граждани след земетресенията в Турция и Сирия. Средства и материали ще се събират в сградите на всички детски градини на територията на район „Илинден“ до 15.02.2023 г. Как и по какъв

Пилотен проект на Столична община „Хей ръчички“

Пилотен проект на Столична община „Хей ръчички“

Столична община и Фондация „Развитие и Интеграция“ представят пилотен проект „Хей, ръчички“. Проектът включва ежемесечни образователни посещения на глухи актьори от театът „Мим- Арт“ към сдружение „Тишина“ и лецензиран жестов преводач с педагогически профил в 14 детски градини в рамките на 7 месеца от декември до юни. Пилотният проект „Хей ръчички“ е с цел подпомагане

Конкурс за допълнителни образователни дейности

Конкурс за допълнителни образователни дейности

      Детска градина № 51 „Щурче“ обявява конкурс за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за: Български народни танци Модерни танци Плуване  

Информация за бежанци от Украйна, родители на деца в предучилищна възраст

Информация за бежанци от Украйна, родители на деца в предучилищна възраст

Родителите на деца в предучилищна възраст желаещи децата им да бъдат настанени в образователни институции трябва да подават заявление/приложение № 1 към чл. 4, ал.1 от Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката/ до началника на

Участие в Проект “ Подкрепа за приобщаващо образование“

Участие в Проект “ Подкрепа за приобщаващо образование“

ДГ № 51 „Щурче“ участва в Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта на проекта е осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища. Със

Спечелили конкурса по ДОД

Спечелили конкурса по ДОД

Английски език – протокол Английски език – заповед Български народни танци – протокол Български народни танци – заповед Визуални изкуства и арттерапия -протокол Визуални изкуства и арттерапия – заповед Йога – протокол Йога – заповед Модерни танци – протокол Модерни танци – заповед Плуване – протокол Плуване – заповед Спортно-подготвителни и двигателни дейности – протокол

Конкурс за допълнителни образователни дейности

Конкурс за допълнителни образователни дейности

ДГ № 51 „Щурче“ обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за: Английски език Български народни танци Визуални изкуства и арттерапия Йога Модерни танци Плуване Спортно-подготвителни и двигателни дейности

Участие в проект

Участие в проект

Детска градина № 51 „Щурче“ е включена в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.“ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката. Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа

Възможност за плащане таксата за детска градина чрез ePay

Възможност за плащане таксата за детска градина чрез ePay

Уважаеми родители, От 01.03.2021 г. ще имате възможност да заплащате таксата за детска градина и чрез ePay. За целта е необходимо да направите следните стъпки: 1. Да се регистрирате в сайта www.roditel.eu . Регистрацията се създава, като посочите Ваш имейл адрес, ЕГН-то и трите имена на детето. ЕГН-то е първоначална парола, която след като влeзете

Щурчетата обичат да спортуват

Щурчетата обичат да спортуват

За шеста поредна година ДГ № 51 „Щурче“ спечели проект по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община. Със средствата по проекта ще бъдат закупени оборудване и пособия за физическо възпитание и спорт.