Конкурс за допълнителни образователни дейности

Конкурс за допълнителни образователни дейности

      Детска градина № 51 „Щурче“ обявява конкурс за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за: Български народни танци Модерни танци Плуване  

Участие в Проект “ Подкрепа за приобщаващо образование“

Участие в Проект “ Подкрепа за приобщаващо образование“

ДГ № 51 „Щурче“ участва в Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта на проекта е осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища. Със

Спечелили конкурса по ДОД

Спечелили конкурса по ДОД

Английски език – протокол Английски език – заповед Български народни танци – протокол Български народни танци – заповед Визуални изкуства и арттерапия -протокол Визуални изкуства и арттерапия – заповед Йога – протокол Йога – заповед Модерни танци – протокол Модерни танци – заповед Плуване – протокол Плуване – заповед Спортно-подготвителни и двигателни дейности – протокол

Възможност за плащане на таксите по банков път

Възможност за плащане на таксите по банков път

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с усложнената епидемична обстановка и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Ви уведомявам, че ако желаете, може да заплатите дължимите месечни такси по банков път. Банкова сметка на ДГ № 51 „Щурче“: Общинска банка – клон Люлин IBAN: BG12SOMB91303143037500 BIC: SOMBBGSF При попълване