Покана за родителски срещи за всички групи

Покана за родителски срещи за всички групи


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Детска градина „Щурче“ Ви кани на родителски срещи на всяка група за излъчване на представители, които да участват на събрание за учредяване на обществения съвет към детската градина. Вижте повече информация в прикачения файл

Покана