Определяне на доставчици на плодове и зеленчуци, и на мляко и млечни продукти по Схема –   “ Училищен плод“ и Схема –   “ Училищно мляко“

Определяне на доставчици на плодове и зеленчуци, и на мляко и млечни продукти по Схема – “ Училищен плод“ и Схема – “ Училищно мляко“

Заповед