Конкурс за допълнителни образователни дейности

Конкурс за допълнителни образователни дейности

ДГ № 51 „Щурче“ обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за:
Английски език
Български народни танци
Визуални изкуства и арттерапия
Йога
Модерни танци
Плуване
Спортно-подготвителни и двигателни дейности