Участие в проект

Възможност за плащане таксата за детска градина чрез ePay

Здравни изисквания за новоприети деца и за деца, които възобновяват посещенията си в ДГ № 51 „Щурче“

Щурчетата обичат да спортуват

Правила за работа в извънредна епидемична обстановка

Декларация за информирано съгласие

Възможност за плащане на таксите по банков път

Покана за родителски срещи за всички групи

Определяне на доставчици на плодове и зеленчуци, и на мляко и млечни продукти по Схема – “ Училищен плод“ и Схема – “ Училищно мляко“

Обява за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“