Спечелили конкурса по ДОД

Конкурс за допълнителни образователни дейности

Участие в проект

Възможност за плащане таксата за детска градина чрез ePay

Здравни изисквания за новоприети деца и за деца, които възобновяват посещенията си в ДГ № 51 „Щурче“

Щурчетата обичат да спортуват

Правила за работа в извънредна епидемична обстановка

Декларация за информирано съгласие

Възможност за плащане на таксите по банков път

Покана за родителски срещи за всички групи