ГРУПИ

Децата се учат и възпитават в спокойна, забавна и постоянно изменящa се обастовка, в която активно и самостоятелно овладяват знания, натрупват познавателен опит и търсят оптимални решения на създадените проблемни ситуации

 


Яслени групи

Яслена група „Звездичка“

Мед. сестри: Йорданка Бачева и Венета Тодорова

Пом. възпитател: Валерия Радева и Илиана Нацева

Яслена група „Калинка“

Мед. сестри: Искра Маркова и Гинка Георгиева

Пом. възпитател: Радослава Ризова и Красимира Борисова

Яслена група „Мечо Пух“

Мед. сестри: Станка Колева и Фанка Дойчинова

Пом. възпитатели: Радостина Динова и Виктория Шалганова

Години

10 мес.- 3 год.

Брой групи

3


Първа група

I-ва А група „Детски рай“

Учителки: г-жа Веселина Ивайлова и г-жа Христина Кръстева

Пом. възпитател: Лиляна Ковачева

I-ва Б група „Шарено петленце“

Учителки: г-жа Веселина Стойкова и г-жа Цветанка Гъндева

Пом. възпитател: Габриела Георгиева

Години

3-4

Брой групи

2


Втора група

II-ра А група „Бонбон“

Учителки:г-жа Ани Живкова и г-жа Мюжгян Халилова

Пом. възпитател: Ванина Георгиева – Захариева

II-ра Б група „Смехорани“

Учителки: г-жа Мариана Кирилова и г-жа Соня Александрова

Пом. възпитател: Зарухи Каспарян

Години

4-5

Брой групи

2


Трета група

III-та А група „Слънчице“

Учителки: г-жа Виктория Шалганова и г-жа Елизабет Крумова

Пом. възпитател: Камелия Сарафска

III-та Б група „Камбанка“

Учителки:г-жа Веселка Антонова и г-жа Деяна Илиева

Пом. възпитател: Петя Тодорова

Години

5-6

Брой групи

2


Четвърта Група

IV-та А група „Пинокио“

Учителки: г-жа Надежда Петрова и г-жа Илонка Илиева

Пом. възпитател: Елизабет Лефтерова

IV-та Б група „Мики Маус“

Учителки: г-жа Василка Благоева и г-жа Елена Сандева

Пом. възпитател: Звезделина Борисова

Години

5-6

Брой групи

2


Специална група

Специална група „Бърборани“

Учителки: г-жа Севдалина Ангелова и г-жа Даниела Йорданова

Пом. възпитател: Аксиния Иванова

Години

3-7

Брой групи

1

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩУРЧЕ“

В детското заведение има разкрити 12 групи, от които:

  • 3 яслени за деца от една до три години;
  • 9 градински групи, от които една специална за деца с езиково-говорни нарушения

Условията за обучение, възпитание и социализация в детската градина непрекъснато се подобряват. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.

ОБИЧАМЕ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ!

Освен задължителното обучение, съобразено с държавните образователни изисквания,
ние предлагаме и допълнителни педагогически дейности

moliv
Английски език
chetka za risuvane
Приложни изкуства
futbolna-topka
Спортове
muzika
Танци
yoga
Йога

ГАЛЕРИЯ

Специални моменти в снимки, организирани екскурзии и разходки на открито, лагери, тържества и дори ежедневни приключения. Вижте усмивките ни!

51 ОДЗ Химн
 
 
Пусни Химна
Phone: 1.800.123.4567
Fax: 1.800.123.4566
San Francisco, CA 94102, US
1234, Some Str.
Share this page with friends that need help in 2018, too.
Minimum 6 characters