Спечелили конкурса за ДОД

Конкурс за допълнителни образователни дейности

Информация за бежанци от Украйна, родители на деца в предучилищна възраст

Участие в Проект “ Подкрепа за приобщаващо образование“

Спечелили конкурса по ДОД

Конкурс за допълнителни образователни дейности

Участие в проект

Възможност за плащане таксата за детска градина чрез ePay

Здравни изисквания за новоприети деца и за деца, които възобновяват посещенията си в ДГ № 51 „Щурче“

Щурчетата обичат да спортуват