Покана за родителски срещи за всички групи

Определяне на доставчици на плодове и зеленчуци, и на мляко и млечни продукти по Схема – “ Училищен плод“ и Схема – “ Училищно мляко“

Обява за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Победители в конкурса!

Победители в конкурса за ДОД – Приложни изкуства и Йога

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Екскурзия на Витоша

Открит урок пред родителите на децата от I-ва A група „Детски рай“

„Деца четат на деца“