УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

На 14.12.2016 г. се проведе учредително събрание за създаване на Обществен съвет към ДГ № 51 „Щурче“. За членове бяха избрани:

  1. Полина Михова – родител
  2. Бранимира Начева – родител
  3. Владимир Богев – родител
  4. Диляна Вълкова – родител
  5. Елвира Дръндова – представител на финансиращия орган

За председател на Обществения съвет беше избрана Полина Михова.

За резервни членове бяха избрани:

  1. Анна Терезова – родител
  2. Виолета Петрова – родител