„Да спортуваме заедно“

„Да спортуваме заедно“

ДГ №51 „Щурче“ спечели проект „Да спортуваме заедно“, който е финансиран от Столична община по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018 година“. Дейностите заложени в проекта са турнир по футбол „Бащи и синове“, състезание по плуване и спортен празник съвместно с родителите.