„Да растем здрави и силни“ – ДГ №51 „Щурче“ подкрепя инициативата „София – Европейска столица на спорта през 2018 г.“

„Да растем здрави и силни“ – ДГ №51 „Щурче“ подкрепя инициативата „София – Европейска столица на спорта през 2018 г.“

ДГ №51 „Щурче“, Район „Илинден“ участва в проект: „Да растем здрави и силни“. Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта през 2018 г.“ Период на изпълнение на проекта от 09.03.2015