Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на детската градина. Негови членове са:

Председател

Христина Габровска

Членове

Петя Грозданова – представител на финансиращия орган

Виктория Янкова – представител на родителите

Николай Илиев – представител на родителите

Полина Михова – представител на родителите

Резервни членове

Атлаза Василева – представител на финансиращия орган

Цветомир Антонов – представител на родителите

Мандат 2019-2022г.

Отчет за дейността на обществения съвет 2021-2022

Протокол от заседание на обществения съвет, 03.11.2022г.

Протокол от заседание на обществения съвет, 28.06.2022г.

Протокол от заседание на обществения съвет, 19.05.2022г.

Протокол от заседание на обществения съвет, 26.01.2022г.

Отчет за дейността на обществения съвет 2020-2021

Протокол от заседание на обществения съвет, 27.10.2021г.

Протокол от заседание на обществения съвет, 23.06.2021г.

Протокол от заседание на обществения съвет, 22.04.2021г.

Протокол от заседание на обществения съвет, 22.02.2021г.

Протокол от заседание на обществения съвет, 21.01.2021г.

Протокол от заседание на обществения съвет, 13.10.2020г.

Протокол от заседание на обществения съвет, 17.06.2020г.

Протокол №4 / 20.01.2020г.

Протокол №3 / 27.11.2019г.

Отчет за дейността на обществения съвет 2019-2020

Протокол от проведено събрание за излъчване на представители на родителите