img

Яслена група „Мечо Пух“

Мед. сестри: Пепа Трифонова и Станка Колева

Пом. възпитатели: Валерия Радева и Катерина Димитрова

Детската градина се състои от:

  • Основна сграда – реновирана и модерно обзаведена, снабдена със съвременни играчки от еко материали и мултимедийна техника за осъществяване на образователния процес според съвременните изисквания и технологии;
  • Просторен физкултурен салон;
  • Музикален салон със сцена, музикални инструменти и озвучителна техника;
  • Плувен басейн (който се използва целогодишно);
  • Няколко кабинета – Кабинет по английски език, Медицински кабинет, Логопедичен кабинет, Методичен кабинет;
  • Учителска стая, кухня, перално помещение, стаи за административния и помощния персонал;
img