УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Във връзка с разширението на сградата на ДГ № 51 „Щурче“, Ви уведомяваме, че ще бъдат открити четири нови групи. В две от тях ще бъдат настанени децата, които в момента се намират в двата филиала. Прием на нови деца ще има за една яслена група, деца родени 2015 год. и за една логопедична група.